SDH

Sbor dobrovolných hasičů Solenice byl založen roku 1963.
Náš sbor se každoročně účastní požární soutěže, kde se soutěží v požárním útoku a štafetě. Po soutěži se zkouší souhra všech sborů v okrsku při námětovém cvičení.

Členy SDH jsou:

František Kvapil  – Starosta
Evžen Brožek        – Velitel
Josef Palus            – Jednatel
Pavel Havlín         – Pokladník
Lukáš Kornfeld    – Rovizor účtu

Jan Mátl
Boleslav Hanuš
Miroslav Lacman
Ladislav Pravda
Luboš Kadečka
Josef Bučil
František Kozák
Oldřich Horký
Jan Holoďák
Miroslav Popelka
Pavel Urban
Anastaz Nicajas
Stanislav Muzika
Václav Kočí
Jakub Houška
Jiří Kadečka
Petra Štvánová
Radka Skuhrovcová
Gabriela Dvořáková

Mladí Hasiči:

Jakub Brožek
Vojtěch Brožek
Karolína Raková
Kateřina Štvánová