JSDHO

JSDHO Solenice – JPO III/1  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  – je zřizována obcí (viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů). Vlastními laickými slovy – Jednotka požární ochrany jejíž členové se účastní zásahů, podrobují se každoročně speciálním školení, a jsou podrobeni lékařským prohlídkám.

Aktuálně jsou členy JSDH:

Jakub Houška        – Velitel JSDH, NDT
Jaroslav Pelich       – Velitel družstva
Evžen Brožek          – Velitel družstva, NDT, KMP, pilař, zdravotník
Jan Mátl                  – Velitel družstva, NDT, zdravotník
Miroslav Popelka  – Velitel družstva, NDT

Luboš Kadečka       – Strojník, NDT
Pavel Urban            – Strojník, NDT
Josef Palus              – Strojník, NDT, KMP
Jiří Báječný             – Strojník
Stanislav Muzika    – Strojník, NDT

František Kvapil     – Hasič
Ladislav Pravda      – Hasič
Josef Bučil               – Hasič
Anastaz Nicajas      – Hasič, KMP, zdravotník
Lukáš Kornfeld       – Hasič, NDT

*NDT – Nositel dýchací techniky
*KMP – Kapitán malého plavidla