JSDHO

JSDHO Solenice – JPO III/1  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  – je zřizována obcí (viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů). Vlastními laickými slovy – Jednotka požární ochrany jejíž členové se účastní zásahů, podrobují se každoročně speciálním školení, a jsou podrobeni lékařským prohlídkám.

Aktuálně jsou členy JSDH:

Evžen Brožek          – Velitel JSDH, NDT, KMP, pilař, zdravotník
Jan Mátl                  – Velitel družstva, NDT, zdravotník, pilař
Jakub Houška        – Velitel družstva, NDT, pilař

Luboš Kadečka       – Strojník, NDT, pilař
Pavel Urban            – Strojník, NDT, pilař
Josef Palus              – Strojník, NDT, KMP, pilař
Jiří Báječný             – Strojník, pilař
Stanislav Muzika    – Strojník, NDT, pilař

František Kvapil       – Hasič
Ladislav Pravda        – Hasič
Josef Bučil                 – Hasič
Anastaz Nicajas        – Hasič, KMP, zdravotník
Lukáš Kornfeld         – Hasič, NDT, pilař
Petra Štvánová          – Hasička, NDT, krizový intervent
Radka Skuhrovcová – Hasička
Jiří Kadečka              – Hasič, NDT

*NDT – Nositel dýchací techniky
*KMP – Kapitán malého plavidla